بیمه تی وی به عنوان نخستین رسانه تصویری مستقل در ایران درنظر دارد تا اولین جشنواره اینشورتک ایران را تحت نظارت بیمه مرکزی برگزار نماید.

لذا از تمامی نمایندگان، بیمه گذاران و فعالان استارتاپی در حوزه بیمه تقاضا داریم در صورتی که مایل به همکاری در این جشنواره هستند ما را در این امر یاری نمایند

جشنواره  اینشورتک ایران