دیوان عدالت اداری محاسبه پرداخت خسارت خودروهای گران قیمت را رد کرد

محاسبه پرداخت خسارت خودروهای گران باطل شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمول فعلی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت که بر اساس آن هر چه خودروی زیان دیده گران‌تر باشد خسارت کمتری پرداخت می‌شود را غیرقانونی دانست و باطل کرد.

بیانیه دیوان عدالت برای خودروهای گران قیمت

منبع:چابک آنلاین

پست های مرتبط