فرا رسیدن زمان اجرای IFRS در صنعت بیمه

به گزارش بیمه تی وی سیری که صنعت بیمه در پیش گرفته آن را به بن بست خواهد رساند، زمان حرکت به سمت IFRS رسیده و تجربه اجرای آن در بانک‌ها می‌تواند به صنعت بیمه کمک کند.

عمده مشکلی که در بحث عملیاتی شدن  IFRS در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه  وجود دارد مربوط به بحث ذخائر و تنوع آن است. برخی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای ، ذخائر را ابزاری برای مدیریت جلوه بیرونی خود کرده‌اند، مانند یک شیر اطمینان که هر زمان مناسب دیدند آن را باز و یا بسته کنند و اگر نیاز داشته باشند از ذخائر می‌برند و یا در ذخائر پنهان می‌کنند.

پست های مرتبط