مقرری بیمه بیکاری به کارگران مشمول قانون کار

مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به کاهش تعداد مقرری بگیران به ۲۵۵ هزار نفر گفت: مقرری بگیران دارای مهارت می‌توانند به صورت رایگان در دوره‌های تکمیل مهارت سازمان فنی وحرفه ای شرکت کنند.

بیمه تی وی در سندیکای بیمه گران

آخرین اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران مشتمل بر (28) ماده و (13) تبصره توسط شورایعالی بیمه در سال 1398 تصویب و این اساسنامه جایگزین مصوبه 1383 شورایعالی بیمه شد.

داروهای پرهزینه تحت پوشش بیمه سلامت

دارو، یکی از مهم‌ترین اقلام مرتبط با سلامت عمومی مردم است که بایستی توسط دولت‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته و توسط شرکت‌های بیمه‌گذار تحت پوشش قرار گیرد. محققان کشور در مطالعه‌ای پژوهشی، ضمن مشخص کردن پرهزینه‌ترین داروهای مورد استفاده در کشور، راهکارهایی برای کنترل بهتر هزینه چنین داروهایی ارائه کرده‌اند.

شورای عالی بیمه متشکل از چه کسانی است؟

براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، شورایعالی بیمه یکی از ارکان مهم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است